با جینارو هوشمندانه ورزش کنید!

جینارو سامانه‏ ای مجتمع برای گردهم آوردن باشگاه ‏دار، مربی و ورزش ‏آموز است. سامانه ‏ای که برای باشگاه ‏دار، معرفی باشگاه و امکاناتش، تعریف دوره‏ها و کلاس‏ها، معرفی سانس‏ها، اطلاع ‏رسانی رویدادها و کلینیک ‏ها و مدیریت برگزاری کلاس‏ها را تسهیل می‏کند. به ‏علاوه، برای مربی جینارو امکان معرفی، تعریف کلاس‏های خصوصی و مشاهده نقطه نظرات ورزش ‏آموزان خود را فراهم می ‏کند. همین‏طور برای ورزش ‏آموز جینارو سامانه‏ای قدرتمند برای جستجوی نزدیک ترین باشگاه دارای رشته ورزشی مورد علاقه و یا حتی مربی محبوب خود است...