ارسال پیام

محل باشگاه
  • دفتر مرکزی : اصفهان، خیابان بزرگمهر، مبارزان غربی، ساختمان پویا، طبقه پنجم، واحد 16
  • کد پستی : 13644 - 81566
  • تلفن تماس : 6872 3250 - 031
  • پست الکترونیکی : info@jianro.com
نمایش روی نقشه گوگل